УСЛУГИ

Регенерат на тежкoтоварни гуми по технология на Avon, Kraiburg и други висококачествени материали;
Демонтаж, монтаж и баланс на всички видове гуми с най-модерни машини на Corghi Италия;

Вулканизация на леки, бусови, джипови, тежки и селскостопански гуми;

Продажба на нови гуми и стоманени джанти за тежкотоварни автомобили;
Мобилен сервиз за тежки гуми;

Вулканизационни материали на TECH;

Продажба на вентили и тежести за баланс.